Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 RODO, uprzejmie informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zuteh Rail Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Śniadeckich 2/4, NIP: 967-136-38-00, zutehrail@zutehrail.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia oraz realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmiot któremu powierzymy Pani/Pana dane osobowe na podstawie umowy powierzania danych osobowych: biuro księgowe, kancelarie prawne. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.